Toegangscontrole met chips van MIFARE

De MIFARE-chips zijn de meest gebruikte chips ter wereld in toegangstechnieken. De chips worden wereldwijd gebruikt in meer dan tien miljard chipkaarten en worden uitgelezen door meer circa 270 miljoen kaartlezers. De chips van MIFARE zijn onder meer verwerkt in chipkaarten of andere documenten die toegang geven tot:

  • Parkeerterreinen en parkeergarages
  • Gebieden die alleen voor ontheffingshouders toegankelijk zijn
  • Bibliotheken
  • Scholen
  • Musea
  • Tolwegen
  • Openbaar vervoer (OV-chipkaarten)

Daarnaast worden de chips verwerkt in loyaliteitskaarten, paspoorten en technologie voor contactloos betalen met je mobiele telefoon. Niet voor niets dat ST&D aansluiting zoekt bij deze beproefde en gecertifieerde technologie.

Hoe werkt toegangscontrole met MIFARE-technologie?

De meeste documenten met een chip gebruiken de MIFARE-technologie. Vaak is de chip op een (parkeer)kaart aangebracht. Deze chip is een opslagmedium; in het geheugen kunnen verschillende gegevens worden opgeslagen.

Deze gegevens kunnen in het toegangscontroleproces worden gebruikt voor herkenning en identificatie van de kaart door een chiplezer. Deze kan de chip door middel van radiogolven uitlezen. Dit heet RFID (Radio-Frequency-Identification). Omdat hierbij een kleine afstand mag zitten tussen de kaart en de chip uitlezer, is deze technologie ook ideaal voor toegangscontrole voor parkeren. Zodra de chip in nabijheid van de chiplezer is, kan het systeem verifiëren of op basis van de opgeslagen informatie toegang kan worden verleend.

De lezer kan controleren of de kaart met MIFARE-chip eerder is gebruikt en of dit is toegestaan. Ook kan de chiplezer controleren of er betaald is voor de toegang. Of bij uitrijden, controleren of de kosten voor parkeren zijn voldaan. Krijgt de kaarthouder geen doorgang, dan kan het systeem feedback geven aan de gebruiker. Als beheerder vergaart u daarnaast met MIFARE-technologie een grote bron aan managementinformatie.

De MIFARE-producten die deze contactloze doorgang mogelijk maken voldoen aan de internationale standaard ISO/IEC 14443.

 

Wilt u weten hoe en op welke wijze de MIFARE-technologie kan worden gebruikt in uw toegangscontrole- of parkeersysteem? Neem dan contact met ons op en laat u adviseren door een van onze specialisten.

Toegang via Mifare