ST&D is specialist in dynamische weg- en stadsafsluiting

U overweegt een systeem voor stadsafsluiting, maar wilt bepaalde doelgroepen wel toegang geven? U wilt het verkeer doseren of controleren op uw parkeerterrein, maar u weet nog niet welk soort oplossing het beste bij uw locatie past? U wordt geconfronteerd met pieken en dalen in het aantal bezoekers, waardoor het moeilijk is de verkeersdoorstroming vlot te regelen? Bij elk project zal ST&D u eerst goed adviseren over de mogelijkheden en beste keuze voor uw verkeerssituatie en uw budget.

Denken vanuit de weggebruikers betekent vooruitkijken.

Uit ervaring weten we dat het helaas een utopie is om het verkeer volledig naar uw hand te zetten. De vraag naar parkeerplaatsen laat zich moeilijk sturen, wat leidt tot pieken en dalen in de toestroom. Het gevolg: files, wachttijden, verkeersopstoppingen en irritaties.
Dit vraagt om een dynamische oplossing; een oplossing die aangepast kan worden aan het moment.
Hoe eerder u ons betrekt bij de planvorming, des te beter we de mobiliteitsgevolgen in kaart kunnen brengen en een passende oplossing kunnen bieden.

ST&D adviseert bij stadsafsluitingen in uw gemeente

Als gemeente wilt u toegankelijk zijn voor bezoekers. U streeft naar een uitstekende bereikbaarheid voor uw ondernemers en winkeliers, maar zonder onnodig circulerend verkeer dat uw gemeente minder aantrekkelijk en zelfs onveilig maakt. Een stadsafsluiting heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid. Bij ST&D kunnen wij u adviseren over de gevolgen van een stadsafsluiting. Niet alleen voor het stadsdeel in kwestie, meestal het (historisch) centrum van de gemeente, maar ook voor de omliggende stadsdelen. Wij berekenen samen met u de gevolgen en komen met een plan en een oplossing die toekomstbestendig is.

ST&D denkt met u mee over de implementatie

Een nieuwe toegang, de implementatie van stadsafsluiting of aanpassing in uw toegangscontrole installatie brengt werkzaamheden met zich mee. Door onze ervaring kunnen wij u adequaat adviseren over de fasering van de werkzaamheden, omleidingsroutes en eventuele afsluiting van trajecten. U wilt immers geen hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden.

City pillar

De city pillar is een uitgebreide versie van de pillar one. Door de toevoeging van een besturingssysteem op de pillar one kan de city pillar optimaal ingezet worden bij dynamische wegafsluiting.

lees meer button rood