Menu openen

Disclaimer

1. Beheer

Disclaimer ST&D: Alle webpagina’s op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door ST&D. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. ST&D kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden.

Hieronder vallen nadrukkelijk ook onjuistheden in informatie welke afkomstig is van onze leveranciers welke op de site wordt gepubliceerd. Er wordt geen aansprakelijkheid door ST&D aanvaard voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

2. Gegevens van bezoekers

U kunt deze website bezoeken zonder ons te laten weten wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen of contact op te nemen. Dan kunt u indien gewenst zelf uw gegevens invullen in ons contactformulier op onze contactpagina. Uiteraard kunt u ook altijd zelf telefonisch contact met ons opnemen: +31(0)55-3668579.

Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toe- gang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Zie hiervoor ook onze Privacyverklaring.

3. Cookies

3a ST&D maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan ST&D de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen

Heeft u vragen over deze disclaimer? Dan kunt u contact opnemen met ST&D. De contactgegevens staan vermeld op deze website. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen: +31(0)55-3668579.

5. Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van ST&D worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site van ST&D wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.