Menu openen

Privacyverklaring

ST&D APELDOORN B.V. / ST&D SERVICE B.V.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Graag maken wij u er op attent middels deze privacyverklaring dat ST&D de persoonsgegevens die u ons verstrekt zal verzamelen en gebruiken. Dit is noodzakelijk om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons? Dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen. Of te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen. Zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten. Tot slot om te kunnen factureren en/of met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren. De communicatie zou b.v. kunnen gaan over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer? Dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen. Of u een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen. Uiteraard ook om uw facturen te kunnen betalen. Als laatste kunnen er contact momenten zijn om vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derde partijen. Dit kan zijn over onderdelen, materialen en producten die aan ons geleverd moeten worden om onze werkzaamheden uitvoeren. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie. Uw persoonsgegevens kunnen hier een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Ook maken wij af en toe gebruik van een nieuwsbrief-mailing (zie kopje direct marketing).     

Direct marketing

Als u ons toestemming heeft gegeven, d.m.v. akkoord op deze privacyverklaring, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail. Hierdoor wordt u op de hoogte gebracht van onze bestaande en nieuwe producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd, maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Dit heel volgens de regels van deze privacyverklaring.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Hiervoor kunt u zich wenden tot onze klantenservice.

ST&D Apeldoorn B.V.
Hoornaar 20
7317 BM  APELDOORN
tel.: +31(0)55 366 85 79
e-mail: info@st-d.nl

Ook met vragen over deze privacyverklaring of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Ontwerp en realisatie website www.mediaz.nl